Boleslavská 34/6, 250 01 Brandýs na Labem-Stará Boleslav petra.plasilova@brandysko.cz +420 778 533 952

O nás

Komunitní centrum se nachází v blízkosti autobusového nádraží (bývalá
školní jídelna). Veřejný víceúčelový prostor (jak venkovní, tak vnitřní) slouží
k setkávání členů komunity z Brandýsa na Labem – Staré Boleslavi a
okolních obcí.

Základní myšlenkou a cílem projektu je vytvořit funkční volně dostupný
bezbariérový prostor, sloužící pro podporu různých zájmů široké veřejnosti.

Variabilní prostory jsou určené pro sociální služby a další aktivity
zaměřené především na rodinu, děti a mládež. V objektu se nachází místnost
pro komunitní klub, hernu pro děti, komunitní dílnu, školící místnost, knihovnu
s čítárnou i malou komunitní zahradu.

V rámci komunitního centra je poskytováno základní sociální poradenství,
poradenství v oblasti domácích financí, pomoc při hledání pracovních
příležitostí a další aktivity, které zajistí bezplatnou pomoc osobám při řešení
jejich nepříznivé sociální situace.