Boleslavská 34/6, Brandýs na Labem-Stará Boleslav nela.ondrackova@brandysko.cz +420 778 533 952

Kdo byl Podiven?

Naše komunitní centrum nese jméno po kapli blahoslaveného Podivena.  Barokní kaple byla postavena roku 1738 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. O její výstavbu se zasadil děkan staroboleslavské kapituly Jan Křtitel Erik

Podle tradice stojí kaple na místě, kde zemřel služebník knížete Václava Podiven. Po smrti svého vládce odešel Podiven na čas do říše, ale nedokázal odpustit Václavovým vrahům. Proto se za čas vrátil a navštívil dům jednoho z vůdců spiknutí proti knížeti Václavovi. Toho probodl, avšak zpráva o Podivenově pomstě se donesla k tehdy již knížeti Boleslavovi. Podiven byl pak v lesích u Staré Boleslavi, kde se skrýval, objeven, zajat a oběšen. Vzhledem k jevům souvisejícím s jeho mrtvým tělem byl prohlášen za blahoslaveného a jeho ostatky byly přeneseny a uloženy na hřbitově u chrámu svatého Víta.

Osud bl. Podivena zachycují již nejstarší svatováclavské legendy. V době nastupujícího baroka se Podivenův příběh rozšiřuje vyprávěním o Paladiu, které měl Podiven nosit po smrti sv. Václava a před svou smrtí ho ukrýt v místech, kde dnes stojí staroboleslavský kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Koncem 18. století byla kaple zrušena a prodána brandýskému panství, které ho pak zapůjčilo vojenskému úřadu. Ten využíval kapli až do roku 1875 jako prachárnu. Tehdejší obyvatelé Staré Boleslavi z obavy před požárem žádali, aby byl střelný prach z bývalé kaple odstraněn. Jejich žádosti bylo vyhověno a kaple byla darována zpět staroboleslavské kapitule. Ta ji nechala obnovit a roku 1878 nově vysvětit.

Ve druhé polovině 20. století sloužila kaple dočasně jako pohřební síň. V současné době je majetkem staroboleslavské farnosti a bohoslužby se v ní nekonají. V roce 2010 bylo zahájeno restaurování freskové výzdoby kaple.