Boleslavská 34/6, 250 01 Brandýs na Labem-Stará Boleslav petra.plasilova@brandysko.cz +420 778 533 952

Pomoc rodinám s dětmi – SAS

Pondělí 13:00-16:00

V komunitním centru naleznete Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, kterou zajišťuje Rodinné centrum ROUTA, z. s.

POSLÁNÍ SLUŽBY:

Služba je určena rodinám s dětmi. Posláním služby je aktivizovat rodiny v nepříznivé životní situaci v takové míře, aby byly schopny za pomoci sociálního pracovníka svou nepříznivou situaci řešit.

CO SLUŽBA ZAHRNUJE:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • výkon sociálně terapeutických činností,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného sociálního poradenství.

V praxi to znamená, že sociální pracovnice/pracovník služby dokáže rodiny podpořit v následujících oblastech: péče o dítě, vztahové problémy, vzdělávání dětí, zprostředkování kontaktů na organizace, školy, sdružení, úřady, hospodaření s penězi, hledání zaměstnání i bydlení, řešení dluhů, vybavení kompenzačními pomůckami.

Kontakt:

  • Mgr. Lenka Horváthová
  • Vedoucí sociální služby, sociální pracovnice
  • 608 873 926
  • routa.sas@seznam.cz